“Svaki dan dolazi kako bi mu dala pusu. Nakon toga ode.” (1/15)