“Svog dragog sam zamolila da mi pričvrsti haljinu na leđima…” (2/15)