Tata joj je otkrio da se u termosici može čuvati i sendvič ili slična hrana. Hrana će ostati topla. (9/10)