“Telefon za hitne slučajeve nije izgledao pretjerano kvalitetno.” (15/15)