“U šumi sam vidio drvo koje je unutra izgledalo kao da je od špageta s umakom.” (1/15)