Uklanjanje voska s namještaja (8/11)

Vosak sa svijeće vam je slučajno završio na stolu, kauču…? Koristite kocke leda kako biste ga puno lakše uklonili.