Vani je bilo prelijepo vrijeme, no on je morao ostati na poslu pa je sebi napravio “uredski roštilj”. (1/15)