“Vani je padao snijeg, a moja mama je u autu slučajno otvorila krovni prozor.” (10/15)