Vlasniku ovog kombija treba dati medalju za trollanje. (14/15)