“Zamolila sam muža da spremi banane na svoje mjesto.” (12/15)