“Zamolila sam muža da spremi ostatke ručka u hladnjak. Malo je pretjerao.” (15/15)