Zbog pozadine izgleda kao da ima zube kao tiranosaur. (7/15)