Zbog sjene i nagiba čini se da ovaj čovjek lebdi. (12/15)