Zbroj brojeva na suprotnim stranama kocke uvijek je sedam. Taj broj su prije smatrali magičnim brojem. (7/15)