Žena mu je rekla da očisti kuću. Shvatio je to predoslovno. (5/15)