in , ,

Maca se približavala uplašenom ježu, a njihova interakcija je osvojila internet u trenu!

Sklapanje novih prijateljstava može biti teško za neka živa bića. Pogotovo ako je biće u pitanju mali sitni ježi i kada je sve na svijetu puno veće od vas.

Harley je mali jež koji još uvijek nije siguran šta se dešava oko njega i zašto je sve ogromno u odnosu na njega. Također ima problema sa stvaranjem novih prijateljstava. Ali uz malo vremena, Harley će shvatiti šta se zapravo dešava u njegovoj blizini.

Oni voli svoju novu porodicu, iako su svi ogromni u odnosu na njega. Ali u porodici se nalazi neko ko je otprilike njegove veličine i ko je jako radoznao, te želi da bude Harleyev prijatelj. Porodični mačak Loki, iako plašljiv, želi da postane Harleyev najbolji prijatelj.

Na početku ovoga videa Harley je sklupčan u malu lopticu dok ga Loki posmatra sa daljine. Zatim mu je počeo polako prilaziti i posmatrati ga. Harley se odmotao iz svog odbranbenog položaja.

Pogledajte ovaj predivni video i saznajte na koji način su Loki i Harley postali prijatelji: