in

Najodvratniji dio ovih fotografija je ono što se krije u tim hrpama smeća. Zaista strašno!

Kada hodate pored rijeke i vidite smeće kako pluta u njoj, vjerovatno bi vam se gadilo. Ako vam smeta, onda vam predlažemo da boravite izvan Indonezije. Ova rijeka će vas šokirati. Toliko je zagađena i puna smeća, da ne možete vidjeti vodu.

Skoro 5 miliona ljudi živi u slivu rijeke, ali nisu oni samo odgovorni za ovo zagađenje.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-1

Tekstilne fabrike u blizini ispuštaju otrovne supstance u rijeku.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-2

Preko 2000 industrijskih pogona svakodnevno zagađuje rijeku olovom, živom, arsenom i drugim supstancama.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-3

Ovu rijeku koriste za poljoprivredu, vodoopskrbe, ribarstvo, industriju, struju, kanalizaciju i još mnogo toga.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-4

Voda teče u polja riža gdje je obitelji koriste za čišćenje, kuhanje, pranje i piće.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-5

Poznata je kao najzagađenija rijeka na svijetu. Vidimo zašto.

najzagadjenija-rijeka-na-svijetu-6

Ne možemo ni zamisliti koliko se bakterija i drugih štetnih tvari nalazi u ovoj rijeci.