Kviz

Samo 1 od 10 osoba tačno odgovori! Koji je najveći broj koji možete dobiti ako pomjerite 2 šibice?

Samo 1 od 10 osoba tačno odgovori! Koji je najveći broj koji možete dobiti ako pomjerite 2 šibice?

Da li znate rješenje?

Pogledajte i ovo