in

Vikao je na svoju kćerku (3), ali ono što mu je ona rekla je slomilo srce ovog oca!

Kad je otac otvorio kutiju koju je upakovala njegova trogodišnja ćerka i vidio da je prazna, obuzeo ga je bijes.

Vikao je na ćerku, ali ono što mu je ona rekla je slomilo srce ovog oca!

Podijelite ovu priču sa prijateljima.