Životinje

Izgleda kao sasvim obična fotografija sa vukovima. Pogledajte kakvu tajnu krije

vukovi

Fantastična, logična i pravedna organizacija, čopor vukova.

Prva tri vuka koji prte snijeg su i tri najstarija, najbolesnija i najsporija člana zajednice. Oni diktiraju tempo, a u slučaju da naiđu na opasnost biće prvi žrtvovani.

Da idu na kraju kolone, vjerovatno bi toliko zaostali da bi se izgubili i bili lak plijen.

Za njima ide 5 najjačih i najboljih vukova iz čopora koji čine neku vrstu izvidnice, pa iza njih u zlatnoj sredini ide 11 vučica, iza njih ponovo petorica muških koji kao vojska čuvaju leđa čoporu i na kraju, poslednji, skoro izolovan, ide vođa čopora koji tako izdaleka ima i odličan pregled na cijelu kolonu i sve drži pod kotrolom…”

Foto : Parco Naturale Vanatori Neamt Romania. — at Parco Naturale Vanatori Neamt Romania.

Pogledajte i ovo