Kviz

SAMO ZA GENIJALCE: Možete li riješiti ovaj matematički zadatak?

Možete li riješiti ovaj matematički zadatak? Koje rješenje je tačno? Mućnite glavom i izračunajte!

Pogledajte i ovo